финансов отчет 2020 г.

Начален план на бюджет 2020 г

Отчет на бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет на бюджет към 30.06.2020 г.

Отчет на бюджет към 30.09.2020 г.

Отчет на бюджет към 31.12.2020 г.