Животни от хартия

Учениците от ЦОУД 2 изработиха различни животни  само с лепило ,ножица и хартия в часовете за занимания по интереси. Научиха, че  с използването на една и съща техника, могат да сътворят няколко различни проекта/животни и птици/. Работиха старателно ,спазваха предварителните инструкции, за което им благодаря. Споделям с всички вас част от нашата работа. Продължаваме да учим нови неща и да се усъвършенстваме в областта на технологиите.


1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Ученици от Първа група в ЦОУД имаха за задача да изработят проект  по случай празника на Народните будители!

Макар и през обучение в условия на ОРЕС, децата се постараха и с помощта на своите родители сътвориха този поздравителен клип !


ЕСЕННО ВЪЛШЕБСТВО В 3. Б клас “


Важно за родители

Относно: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ 1-ВИ/ 8-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г.

Информиране на родителите на децата записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година


Благотворителност

Учениците от СУ „Иван Вазов” – Благоевград за поредна година се включиха в съвместна кампания с Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград съвместно и Православния информационен център  за събиране на дълготрайни пакетирани храни за семейства в нужда.

Акцията е под мотото “Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!” . Учениците и техните учители дариха пакетирани сухи хранителни продукти в срок на годност – ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади, КОЗУНАЦИ като великденска изненада и др.

Продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими.

Надяваме се заедно и тази година да успеем да направим Великден още по-светъл празник за семействата, които имат нужда.


Световния ден на Земята

На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Датата 22 април е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Темата тази година е “Възстанови планетата”!

Учениците от 5,6 и 7 клас в нашето училище показаха своята съпричастност към екологичните проблеми и техните решения, като работиха по различни ученически проекти под ръководството на учител по география и икономика Т. Данаилова  и старши учител по химия С. Попова. Някои от разработените проекти са: Земята – нашият дом, Фреоните и озоновия слой, Замърсяване  и опазване чистотата на въздуха, Водите в моя роден край, Разделно събиране и рециклиране, Парникови газове във въздуха и последици за Земята. С продуктите от своята работа – макети, табла, изследователски книжки, рисунки и други, днес те подредиха изложба във фоайето на втория етаж в училище и предизвикаха голям интерес сред съучениците си.


22 март – Световен ден на водата 2021 г.

Учениците от V и VI клас отбелязаха деня на водата с инициативи в електронна среда.
Подредена е виртуална изложба от изработените табла, макети и книжки за водата. Те са крайният продукт на проекти по които учениците са работили в часовете по Човекът и природата. Някои от темите са: Водата без която не можем, Водата е живот, Замърсяване на водата и методи за нейното пречистване, роля на водата за живота на Земята, Водите в моя роден край и др. Целта е приобщаване на учениците към проблемите за водата, развиване на умения за нейното пестеливо използване и опазване.
В VIА клас е проведена дейност, минутки за водата на тема „Ценим водата“ в която учениците изясняват огромното значение на водата. Участие взеха: Алекс, Андрея, Ани, Стефи, Валентина, Виктория и Цвети. На екрана се представи презентация на Стефания Юнакова ученичка от VА клас.
Проявите са под ръководството на г-жа Силвия Попова – старши учител по химия, човекът и природата

книжки за вода

макети – вода


Съобщение

Четвъртокласниците от Средно училище „Иван Вазов“ – Благоевград, заедно с учителите си, изработиха мартенички за децата от детска градина „Усмивка“ и детска градина „Първи юни“.

Поздравиха бъдещите първокласници и за 3 март – Националният празник на България.

С тези дейности се постави и началото на кампанията за училищен план-прием за първи клас през учебната 2021/2022 година.