Празник на народните будители

Поздрав към учителите в днешния празничен ден отправи и директорът на СУ “Иван Вазов”

Уважаеми колеги,

Днес е Денят на народните будители.
Този празник ни препраща към изконните български ценности, към народната памет и историята. На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция. Убеден съм, че всички Вие съхранявате и продължавате делото, запазило вечния стремеж към овладяване на знанието.
Обогатявайте и опазвайте българската духовност, подклаждайте огъня на мъдростта и познанието! Бъдете здрави и силни в тези трудни дни и не спирайте да будите съзнанието на нашите деца, с оптимизъм и вяра разкривайте наследството, което носим като история, традиции и дух! Честит празник!

 


Откриване на учебната 2020/2021 година

                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще бъде на 15.09./вторник/ от 9.30 часа в двора на СУ”Иван Вазов” само за първокласниците.

Учебните занятия ще започнат на 16.09.2020 г. по утвърден график присъствено, дневна форма на обучение, спазвайки задължителните здравни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

Пожелаваме здрава, успешна и ползотворна година.

На добър час по пътя на знанието!

 


Инициатива 24 май!

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 1а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 1б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2в клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3в клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 4а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 4б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 5 клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 6 клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 7 клас