НП „Осигуряване на съвременна образователна среда “Модул: „Библиотеките като образователна среда – 2021/2022 г.”

„Библиотечната професия между традициите и новите технологии“!

„Проект корица на любима книга“- среща с писателя Владимир Караджов.

Драматизация на приказка по избор! Пети клас

Професия библиотекар! Пети клас

Правя връзка със заобикалящия ме свят