Обществени поръчки с публична покана

ID номер: 9048315

Предмет:„ Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от СОУ „Иван Вазов”, при следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от I – IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден.”; Обособена позиция № 2: „Доставка на индивидуално опакована храна – закуска за учениците от I – IV клас.”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10

Връзка към преписката в АОП

 

 • 1декември 2015

  Документация  изтегли

 • 1декември2015

                 Технически спецификации  изтегли

 • 1декември2015

  Документи за участие в поръчката

 • 1декември2015

  Съобщение  медии

  изтегли

 • Протокол за класиране

  16декември2015
                                                                Изтегли
 • Договор закуски

  28декември2015
                                                                Изтегли
 • Договор обяд

  29декември2015
                                                                Изтегли