Обучение

“Професионалният стрес при учителите. Техники за овладяване и контрол на стреса” 

Дата:  08.06.2013 година

Място изнесено обучение в университетски център “Бачиново”

6СОУ”Иван Вазов” гр. Благоевград

Лектор: доц. д-р Гергана Дчнкова

IMG_1221 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1224 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1227 IMG_1228 IMG_1229 IMG_1230 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1241 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264 IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1272 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1275 IMG_1276 IMG_1277 IMG_1278 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1281 IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284 IMG_1285 IMG_1286


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *