финансов отчет 2021 г.

Начален план на бюджет 2021 г

Отчет на делегиран бюджет към 31.03.2021 г.

Отчет на делегиран бюджет към 30.06.2021 г.

Отчет на делегиран бюджет към 30.09.2021 г.

Отчет на делегиран бюджет към 31.12.2021 г.