финансов отчет 2019 г.

Начален план на бюджет 2019 г

Отчет на бюджет към 31.03.2019 г.

Отчет на бюджет към 30.06.2019 г.

Отчет на бюджет към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджет към 31.12.2019 г.