IV В клас

Независимо от сложната обстановка, макар и виртуално, учениците от 4. В клас,

при СУ ” Иван Вазов” успяха да създадат празнична атмосфера на всички ни в един от най-празничните месеци –
 месец  май! 24-май 3Вклас

25 март – Ден на търпението 4.В клас