II Б клас

  1. Училищни дейности за активизиране познавателната дейност на учениците за опазване на околната среда и отношението им към отпадъците

 

  1. “Разделно събиране на отпадъците”–видеоклип
  2. Урок: Разделно събиране на отпадъците
  3. На чаша билков чай”–открито занимание/описание/
  4. “На чаша билков чай”–

По повод 25 март – Благовещение и Ден на търпението учениците от 2, клас от СУ „Иван Вазов“ проведоха инициативи за отбелязването му.