финансов отчет 2017

Утвърден начален бюджет 2017 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2017 г

Отчет на бюджета към 30.06.2017 г.

 • Дата на публикуване: 2017-01-31
 • Отчет на бюджет към 30.09.2017

  Дата на публикуване: 2017-01-31

  изтегли

Отчет на бюджет към 31.12.2017 г.

 • Дата на публикуване: 2017-01-31
 • Отчет на бюджета 31.03.2017 г. по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

  Дата на публикуване: 2017-01-31

  изтегли

Отчет на бюджет 30.06.2017 г. по проект Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Отчет на бюджет 30.09.2017 г. по проект Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Отчет на бюджет 31.12.2017 г. по проект Подкрепа за равен достъп и личностно развитие


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *