Световния ден на Земята

На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Датата 22 април е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Темата тази година е “Възстанови планетата”!

Учениците от 5,6 и 7 клас в нашето училище показаха своята съпричастност към екологичните проблеми и техните решения, като работиха по различни ученически проекти под ръководството на учител по география и икономика Т. Данаилова  и старши учител по химия С. Попова. Някои от разработените проекти са: Земята – нашият дом, Фреоните и озоновия слой, Замърсяване  и опазване чистотата на въздуха, Водите в моя роден край, Разделно събиране и рециклиране, Парникови газове във въздуха и последици за Земята. С продуктите от своята работа – макети, табла, изследователски книжки, рисунки и други, днес те подредиха изложба във фоайето на втория етаж в училище и предизвикаха голям интерес сред съучениците си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *