22 март – Световен ден на водата 2021 г.

Учениците от V и VI клас отбелязаха деня на водата с инициативи в електронна среда.
Подредена е виртуална изложба от изработените табла, макети и книжки за водата. Те са крайният продукт на проекти по които учениците са работили в часовете по Човекът и природата. Някои от темите са: Водата без която не можем, Водата е живот, Замърсяване на водата и методи за нейното пречистване, роля на водата за живота на Земята, Водите в моя роден край и др. Целта е приобщаване на учениците към проблемите за водата, развиване на умения за нейното пестеливо използване и опазване.
В VIА клас е проведена дейност, минутки за водата на тема „Ценим водата“ в която учениците изясняват огромното значение на водата. Участие взеха: Алекс, Андрея, Ани, Стефи, Валентина, Виктория и Цвети. На екрана се представи презентация на Стефания Юнакова ученичка от VА клас.
Проявите са под ръководството на г-жа Силвия Попова – старши учител по химия, човекът и природата

книжки за вода

макети – вода


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *