ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

училището предлага :

– хранене на учениците;

– полуинтернатни групи  от 1 до  4 клас;

– занимания за самоподготовка;

– организиран отдих и спорт;

– занимания по интереси;

График за консултации през учебната 2020/2021

Учебни програми:

І клас – свали; ІІ клас-; ІІІ клас; ІV клас-свали


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *