финансов отчет 2022 г.

Начален план на бюджет 2022 г

Отчет на делегиран бюджет към 31.03.2022 г.

Отчет на делегиран бюджет към 30.06.2022 г.

Отчет на делегиран бюджет към 30.09.2022 г.

Отчет на делегиран бюджет към 31.12.2022 г.