Прием 2020/2021

Важно за родители!
Училищен план-прием за I клас за учебна 2020-2021 година

График на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране/2020-2021 учебна година/Заповед 656-2020

    • Приложение 1/Заявление за класиране-образец/
      Дата на публикуване: 2020
Приложение 2 /Критерии за класиране/

Приложение 3 /Заявление за записване-образец/