Педагогически екип

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Станислава Борисова Чорбаджийска Зам. директор по УД и учител по  ИТ
2. Вяра Методиева Андасарова -Атанасова Старши  учител по БЕЛ
3. Венета Симеонова Дафкова Учител по БЕЛ
4. Веселка Страхилова Иванова Учител по БЕЛ
5. Александър Стоянов Марковски Учител по АЕ
6. Лилия Николова Йорданова Старши учител по АЕ І-ІV клас
7. Венцислав Асенов Динев Учител по АЕ
8. Цветелина Николаева Петрова Учител по математика
9. Звезделина Илиева Иванова Учител в група за ЦОУД
10. Валентина Митева Котева Старши учител начален етап
11. Татяна Крумова Червенкова Старши учител  по математика
12. Арифе Али Рамадан Старши учител по ИТ
13. Силвия Стоименова Попова Старши учител по ХООС
14. Зорка Иванова Лазарова Учител по история и цивилизации
15. Стоянка Иванова Данаилова Учител по география и икономика
16. Мая Златкова Подгорска Учител по изобразително изкуство
17. Веселка Георгиева Лазарова Старши учител по музика
18. Антон Павлов Стоилов Старши учител по ФВС
19. Методи Георгиев Велев Старши учител начален етап
20. Янка Костова Шейтанска Старши учител начален етап
21. Ненка Ненкова Малинова Старши учител начален етап
22. Филип Несторов Чепарков Старши учител начален етап
23. Елена Сотирова Илиева Старши учител начален етап
24. Татяна Иванова Дафкова Старши учител начален етап
25. София Георгиева Русева Старши учител начален етап
26. Венета Николова Ангова Старши учител начален етап
27. Пламен Михайлов Христов Старши учител в група за ЦОУД
28. Милена Цветанова Сердарова Учител начален етап
29. Веселина Иванова Георгиева Старши учител начален етап
30. Васил Любенов Тарпошев Учител начален етап
31. Стефка Александрова Божикова Учител в група за ЦОУД
32. Валентина Костадинова Колибарска Учител в група за ЦОУД
33. Елена Иванова Чомберова Учител в група за ЦОУД
34. Теменужка Кузманова Арабаджийска Учител в група за ЦОУД
35. Миглена Симова Димитрова Учител в група за ЦОУД
36. Любен Спасов Алексов Учител в група за ЦОУД
37. Аделина Атанасова Михайлова Учител в група за ЦОУД
38. Петя Радославова Гееоргиева Учител в група за ЦОУД
39. Костадинка Георгиева Костадинова Учител в група за ЦОУД
40. Росица Любомирова Качериева Учител начален етап
41. Невсе Муса Даргутева Учител в група за ЦОУД
42. Величка Димитрова Филипова Психолог
43. Емилия Николова Младенова Логопед
44. Борислава Иванова Бужева Учител, ресурсен