РЪКОВОДСТВО

Методи Кирилов Андонов

Директор на Средно училище “Иван Вазов”

Станислава Борисова Чорбаджийска

Заместник-директор по учебната дейност

Мая Георгиева Котева

Заместник-директор АСД