РЪКОВОДСТВО

Методи Кирилов Андонов

Директор на Средно училище „Иван Вазов“

д-р Цветелина Николаева Петрова

Заместник-директор по учебната дейност

Мая Георгиева Котева

Заместник-директор АСД