Родинознайко

Отпечатък от есенно листо, за темата Есенна рисунка/пейзаж.


Учениците от клуб “Родинознайко”, изработиха картички за деня на Християнското семейство.