Празници

Във връзка с Деня на народните будители, учениците от СУ “Иван Вазов”, съвместно с техните учители, организираха различни прояви за днешния празник, в които имаха възможност да покажат своите знания, натрупани през годините, за видните личности от българската ни история, благодарение на които днес имаме национална същност и гордост.
Децата с радост и почит назоваваха имената на бележити българи – революционери, духовници, книжовни дейци, просветители, изказаха своето преклонение пред тяхното велико дело и доказаха на нас, техните учители, че с такива умни и будни деца БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ!