Общински кръг

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

 

1.      ОБЩИНСКИ КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг:

Заповед  №РД 09-3519/02.12.2020 г.

Ученическа олимпиада Класове Брой състезателни групи Време на провеждане
Знам и мога IV 1 23.01.2021 г.
Български език и литература V, VI, VII 3 до 29.01.2021 г.
Математика IV, V, VI, VII, 4 16.01.2021 г.
Астрономия VII 1 до 15.01.2021 г.
Химия и опазване на околната среда VII 1 до 24.01.2021 г.