НП „Осигуряване на съвременна образователна среда “Модул: „Библиотеките като образователна среда – 2021/2022 г.”

“Библиотечната професия между традициите и новите технологии”!

“Проект корица на любима книга”- среща с писателя Владимир Караджов.

Драматизация на приказка по избор! Пети клас

Професия библиотекар! Пети клас

Правя връзка със заобикалящия ме свят