Национално външно оценяване

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания, както следва:

Заповед график НВО МОН

Заповед график НВО

ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Инструктаж за квестора

Инструктаж за ученика

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа