конкурси

Участие в конкурси:
1. Сияна Качариева – VБ клас.
Име на конкурса: “Къщата на моите мечти”.
Ръководител: Мая Подгорска

Номинирана на трето място получили награда и грамота.
2. Йоана Павлова – VIIA клас
Получила грамота за участие с презентация в ученическа кръгла маса посветена на Деня на народните будители “На Ползу Роду”.