Световен ден на водата

Учениците от СИП “Човекът и природата ” VІ клас,  показаха своето съпричастие към проблемите с водата, нейното замърсяване, начини за пестеливото използване като:

  • подредиха във фоайето на ІІ етаж “Воден кът“;
  • направиха демонстрации “Опити с вода и още……..”
  • участваха в конкурс за изработване на презентация на тема:

              Водата това чудо на природата

IMG_0227[1] IMG_0222[1] IMG_0201[1]IMG_0219[1] IMG_0211[1]IMG_0207[1]  IMG_0199[1]  IMG_0224[1] IMG_0216[1]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *