ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Вътрешни правила за възлагане обществени поръчки: тук

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 9035955

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ТУК

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ТУК

ДОКУМЕНТАЦИЯ –ТУК

Документи за участие в поръчката –тук

Протокол – тук

Договор №1 – тук

Договор №2 – тук

Информация за извършено плащане

  1. Информация обществени поръчки 10.02.2015 г.
  2. Информация обществени поръчки 13.03.2015 г.
  3. Информация обществени поръчки 03.04.2015 г.
  4. Информация обществени поръчки 15.05.2015 г.
  5. Информация обществени поръчки 05.06.2015 г.
  6. Извършено плащане.09.2015
  7. Извършено плащане.10.2015
  8. Извършено плащане.11.2015
  9. Извършено плащане.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *