Занимания по интереси за 2020/2021 учебна година

Клубове за Занимания по интереси в СУ “Иван Вазов“ за 2020/2021 учебна година

Група/ клуб Клас Ръководител
1. Клуб по български език и литература „Родолюбче“. 5. клас Веселка Иванова
2. Клуб по английски език „ЕNGLISH IS TNE KEY“ 3.- 4. клас Лилия Йорданова
3. Клуб „Религия-Православие“ 1.     1. – 4.  клас

2.

Даниела Гълъбова – физическо лице
7. Клуб по френски език „JE SUIS UN PETIT FRANCOPHONE“.

 

 

3. клас Валентина Котева – старши учител в начален етап
8. Клуб по български език и литература „Художествено слово“. 6. клас Вяра Андасарова – старши учител по български език и литература
9. Клуб „Обичаи и традиции“.

 

2. клас Филип Чепарков – старши учител в начален етап
10. Клуб по математика „Успявам с математиката(УМ)“ 5. клас Цветелина Петрова
11. Клуб по георграфия и икономика „Роден край“. 6. клас Стоянка Данаилова
12. Клуб „Приятели на природата“ 2. клас Янка Шейтанска
13. Театрално студио „Щурче“ 2. клас Ненка Малинова
14. Клуб по изобразително изкуство „Ние творим“ 6. клас Мая Подгорска