ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за развитие на училището актуализиран 2017-2018

Правилник за дейността  2017-2018

    • Дата на публикуване: 2017-09-20
    • Правилник за дейността актуализиран  2017-2018

     • Дата на публикуване: 2017-11-60
     • Годишен план за дейността актуализиран 2017-2018

      • Дата на публикуване: 2017-11-60
      • Форми на обучение (протокол №7)

        • Дата на публикуване: 2017-09-07
        •  Етичен кодекс 2017-2018 г.
         Дата на публикуване: 2017-09-20

         изтегли

        • Училищен учебен план
         Дата на публикуване: 2017-09-20

         изтегли

         • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

          Дата на публикуване: 2017-10-31

          изготвил

         • Програма за превенция на ранното напускане на училище

          Дата на публикуване: 2017-10-31

          изтегли

         • Мерки за повишаване качеството на образование

          Дата на публикуване: 2017-10-31

          изтегли