Втори учебен срок

График за консултиране на родители и ученици водене на училищната документация от класните ръководители на съответната паралелка през втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за консултиране на родители и ученици водене на училищната документация от учителите в група за ЦОУД през втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за консултации с учителите по учебни предмети във връзка с общата подкрепа за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за консултации с учителите по различни учебни предмети за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за натовареността на компютърните кабинети за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на класна работа за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на контролна работа в начален етап за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на контролна работа в прогимназиален етап за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на допълнителна подготовка – ФУЧ за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на спортни дейности за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година