Съобщение

Четвъртокласниците от Средно училище „Иван Вазов“ – Благоевград, заедно с учителите си, изработиха мартенички за децата от детска градина „Усмивка“ и детска градина „Първи юни“.

Поздравиха бъдещите първокласници и за 3 март – Националният празник на България.

С тези дейности се постави и началото на кампанията за училищен план-прием за първи клас през учебната 2021/2022 година.