Откриване на учебната 2020/2021 година

                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще бъде на 15.09./вторник/ от 9.30 часа в двора на СУ”Иван Вазов” само за първокласниците.

Учебните занятия ще започнат на 16.09.2020 г. по утвърден график присъствено, дневна форма на обучение, спазвайки задължителните здравни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

Пожелаваме здрава, успешна и ползотворна година.

На добър час по пътя на знанието!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *