Събиране на оферти

 

Документ:  Обява за обществена поръчка №РД-19-305/13.12.2016
Добавен на:  13/12/2016
Преписка в АОП:  РД-19-305/13.12.2016
Процедура:  Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“
Описание:  Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“ по две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  20.12.2016г. 16:30 часа

Детайли

Документ:   Обява за обществена поръчка №РД-20-30/13.12.2017
Добавен на:   13/12/2017
Преписка в АОП: ID:9071522
Процедура:   Обява за обществена поръчка
Име:  Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“
Описание:
 Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“ по две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:   20.12.2017г. 16:30 часа
Детайли
Документ:
Добавен на:
Преписка в АОП:
Процедура:
Име:
Описание:  
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Детайли

Документ:
Добавен на:
Преписка в АОП:
Процедура:
Име:
Описание:
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Детайли

 


 

 


Събиране на оферти

 

Документ:  Обява за обществена поръчка №РД-19-305/13.12.2016
Добавен на:  13/12/2016
Преписка в АОП:  РД-19-305/13.12.2016
Процедура:  Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“
Описание:  Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“ по две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  20.12.2016г. 16:30 часа

Детайли

Документ:   Обява за обществена поръчка №РД-20-30/13.12.2017
Добавен на:   13/12/2017
Преписка в АОП: ID:9071522
Процедура:   Обява за обществена поръчка
Име:  Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“
Описание:
 Доставка на храна на учениците на СУ“Иван Вазов“ по две обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:   20.12.2017г. 16:30 часа
Детайли
Документ:
Добавен на:
Преписка в АОП:
Процедура:
Име:
Описание:  
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Детайли

Документ:
Добавен на:
Преписка в АОП:
Процедура:
Име:
Описание:
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Детайли