Педагогически екип

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. д-р Цветелина Николаева Петрова Зам.-директор по УД и учител по  ИТ
2. Вяра Методиева Андасарова -Атанасова Старши  учител по БЕЛ
3. Венета Симеонова Дафкова Учител по БЕЛ
4. Веселка Страхилова Иванова Старши учител по БЕЛ
5. Александър Стоянов Марковски Учител по АЕ
6. Лилия Николова Йорданова Старши учител по АЕ І-ІV клас
7. Венцислав Асенов Динев Учител по АЕ
8. Мария Андонова Методиева Старши учител по математика и ИТ
9. Звезделина Илиева Иванова Старши учител в група за ЦОУД
10. Валентина Митева Котева Старши учител начален етап
11. Татяна Крумова Червенкова Старши учител  по математика
12. Елица Атанасова Учител по ИТ и математика
13. Силвия Стоименова Попова Старши учител по ХООС
14. Зорка Иванова Лазарова Старши учител по история и цивилизации
15. Стоянка Иванова Данаилова Старши учител по география и икономика
16. Мая Златкова Подгорска Старши учител по изобразително изкуство
17. Веселка Георгиева Лазарова Старши учител по музика
18. Антон Павлов Стоилов Старши учител по ФВС
19. Методи Георгиев Велев Старши учител начален етап
20. Янка Костова Шейтанска Старши учител начален етап
21. Велина Костадинова Иванова Старши учител начален етап
22. Филип Несторов Чепарков Старши учител начален етап
23. Елена Сотирова Илиева Старши учител начален етап
24. Елена Янева Старши учител начален етап
25. София Георгиева Русева Старши учител в група за ЦОУД
26. Венета Николова Ангова Старши учител начален етап
27. Пламен Михайлов Христов Старши учител в група за ЦОУД
28. Милена Цветанова Сердарова Старши учител начален етап
29. Веселина Иванова Георгиева Старши учител начален етап
30. Васил Любенов Тарпошев Учител начален етап
31. Стефка Александрова Божикова Учител в група за ЦОУД
32. Валентина Костадинова Колибарска Старши учител в начален етап
33. Аделина Атанасова Михайлова Учител в група за ЦОУД
34. Теменужка Кузманова Арабаджийска Старши учител в група за ЦОУД
35. Станислава Георгиева Мазнева Учител в група за ЦОУД
36. Любен Спасов Алексов Учител в група за ЦОУД
37. Стойка Георгиева Владимирова Учител в група за ЦОУД
38. Петя Радославова Георгиева Старши учител начален етап
39. Ангелина Ангелова Илиева Учител в група за ЦОУД
40. Росица Любомирова Качериева Старши учител начален етап
41. Невсе Муса Даргутева Учител в група за ЦОУД
42. Величка Димитрова Филипова Психолог
43. Емилия Николова Младенова Логопед
44. Борислава Иванова Бужева Учител, ресурсен