Директор

 

Димитър  Иванов

Арабаджиев

DSC00177

Директор на СОУ “Иван Вазов” 

 Роден 4.11.1955 г. в  с. Ключ, община Петрич, област Благоевград

Образование

Завършил е висшето си образование в ПУ “Паисий Хилендарски” Пловдив – Българска филология  с приложна квалификация ”специалист по български език и литература” с втора специалност ”Руски език и литература”  – 1981-1984 г.;

2005 г. – 2007 г. Образователен мениджмънт –ЮЗУ “Неофит Рилски”;
Магистър по управление на образованието

Професионална кариера  

Учител в ПГСА “Васил Левски” по български език Благоевград – септември 1985 г. – февруари 1999 г.

Пом. директор УВД в ПГСА “Васил Левски” – септември 1995 г. – февруари 1999 г. 

Директор – февруари 1999 г. VІ СОУ  “Иван Вазов”, Благоевград, ул. “Яне Сандански” №1

Социални умения и компетенции

Ефективна работа в екип и като лидер на екип при вземането на решения. Отлични комуникативни умения. Умения за представяне пред голяма аудитория.

Председател на Съюз на работодателите в системата на народната просвета (СРСНПБ) – община Благоевград – май 2001 г. – март. 2012.

За контакт: град Благоевград – 2700, ул. “Яне Сандански”

За контакт:

Е-майл: souivanvazov@abv.bg