ПЛАН-ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

Важно за родители!
Училищен план-прием за I клас за учебна 2021-2022 година

График на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране/2021-2022 учебна година/

    • Приложение 1/Заявление за класиране-образец/
      Дата на публикуване: 2021
Приложение 2 /Критерии за класиране/

Приложение 3 /Заявление за записване-образец/

Декларация за лични данни