План за квалификация на учители

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА – тук


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *