Олимпиада 2019-2020 г.

 Олимпиадата по математика се организира на 10.12.2019 г

Олимпиадата по български език и литература се организира на 11.12 2019 г.