Набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

  1. Обявление – тук
  2. Заповед за избрани заявители по схема „Училищен плод“ и схема  „Училищно мляко“ – тук