Документи 2020-2021 учебна година

Актуализиран правилник за дейността

Правилник за дейността

Етичен кодекс 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на училището

 • Годишен план за дейността на училището

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти

   • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

    Дата на публикуване: 2020

    изтегли

   • Програма за превенция на ранното напускане на училище

    Дата на публикуване: 2020

    изтегли

   • Мерки за повишаване качеството на образование

    изтегли

   • Училищен учебен план
    Дата на публикуване: 2020

    изтегли

  Училищен учебен план I клас

  Училищен учебен план II клас

  Училищен учебен план III клас

  Училищен учебен план IV клас

    • Дата на публикуване: 2020
                                                                                                                       4А клас; 4Б клас; 4В клас

  Училищен учебен план V клас

    • Дата на публикуване: 2020
                                                                                   5А клас; 5Б клас; 5В клас

  Училищен учебен план VI клас

    • Дата на публикуване: 2020
                                                                                   6А клас 6Б клас; 6В клас

  Училищен учебен план VII клас

    • Дата на публикуване: 2020
                                                                                   7А клас; 7Б клас; 7В клас